OM OSS

​«Hovedmålet for UiM er å skape et aktivt og positivt ungdomsmiljø i Midtdalen på tvers av kommunegrensene, og med ungdom selv i sentrum.»

Ung i Midtdalen jobber sammen med ungdommer og andre samarbeidspartnere med aktiviteter og tilbud som Kåja Camp, UKM, Midtdalens Regionale Ungdomsråd, Statement Midtdalen og internasjonale prosjekter gjennom Erasmus+ Ungdom for å nevne noe.

Ung i Midtdalen er eid av kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, og er lokalisert sammen med kulturavdelingen i Nord-Fron kommune. Ung i Midtdalen ble etablert som et prosjekt i 2006, og hadde den gangen kontorplass på Vinstra videregående skule.
1. januar 2011 ble Ung i Midtdalen regionens ungdomssatsning, og gikk da over i en fast driftsordning. I den sammenheng ble Nord-Fron kommune vertskommune for ordningen, og har det administrative ansvaret på vegne av de tre Midtdalskommunene.
Sammen med eierkommunene er også Innlandet Fylkeskommune med på finansiering av driften. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal gir støtte til konkrete aktiviteter hvert år.
Andre som har vært med på finansiering er Aktiv Ungdom, Gudbrandsdal Energi, Sparebank 1 Gudbrandsdal, Ringebu ungdomsråd, Sør-Fron ungdomsråd, Nord-Fron ungdomsråd og Ringebu-Fåvang Lions.