OM OSS

​«Hovedmålet for UiM er å skape et aktivt og positivt ungdomsmiljø i Midtdalen på tvers av kommunegrensene, og med ungdom selv i sentrum.»

Ung i Midtdalen jobber sammen med ungdommer og andre samarbeidspartnere med aktiviteter og tilbud som Kåja Camp, UKM, Midtdalens Regionale Ungdomsråd, Statement Midtdalen og internasjonale prosjekter gjennom Erasmus+ Ungdom for å nevne noe.

Ung i Midtdalen er eid av kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, og er lokalisert sammen med kulturavdelingen i Nord-Fron kommune. Ung i Midtdalen ble etablert som et prosjekt i 2006, og hadde den gangen kontorplass på Vinstra videregående skule.

1. januar 2011 ble Ung i Midtdalen regionens ungdomssatsning, og gikk da over i en fast driftsordning. I den sammenheng ble Nord-Fron kommune vertskommune for ordningen, og har det administrative ansvaret på vegne av de tre Midtdalskommunene. Fra 1.juni 2023 overtok Nord-Fron kommune som eierkommune av den interkommunale ordningen.
Sammen med eierkommunene er også Innlandet Fylkeskommune med på finansiering av driften. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal gir støtte til konkrete aktiviteter hvert år.
Andre som har vært med på finansiering er Aktiv Ungdom, Gudbrandsdal Energi, Sparebank 1 Gudbrandsdal, Ringebu ungdomsråd, Sør-Fron ungdomsråd, Nord-Fron ungdomsråd og Lions Club i Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron.

ABOUT US

«The main objective for Ung i Midtdalen is to create an active and positive environment for youths in the three municipalities, across the borders, with youths at the centre of attention.”

 

Ung i Midtdalen works together with youths and other collaborative partners creating activites and offers like the youth festival Kåja Camp, UKM, Midtdalens Regionale Ungdomsråd (the regional youth council), Statement Midtdalen, and international projects through Erasmus+ Youth, to mention some.

Ung i Midtdalen is owned by the municipalities Ringebu, Sør-Fron and Nord-Fron, and is localized within the department of Culture in Nord-Fron municipality. The organization was started as a project in 2006, and the hosting office was located in the upper secondary school, Vinstra Videregående Skule.

On January 1st, 2011, Ung i Midtdalen became the region’s priority programme concerning youth work. Nord-Fron municipality then became the host and has the administrative responsibility on behalf of the collaborating municipalities. From June 1st, 2023, Nord-Fron is the owner of Ung i Midtdalen, and the two other municipalities contribute through a purchase-service agreement.

Alongside the municipalities, Innlandet County is co-financing the management and activities. The regional council for Midt-Gudbrandsdal funds specific activities each year.

Other funding partners of activities arranged by Ung i Midtdalen over the years have been Aktiv Ungdom, Gudbrandsdal Energi Holding, Sparebank 1 Gudbrandsdal, Ringebu youth council, Sør-Fron youth council, Nord-Fron youth council and The Lions Clubs of Sør-Fron, Ringebu and Nord-Fron.