Trygt hjem – kort fortalt

  • Kr 69,- per person
    (kr 100,- på røde dager og i høytider)
  • Du må bestille før kl. 20.00.
  • Det må være minimum 3 passasjerer som skal hjem til samme område.

TRYGT HJEM er en taxi-ordning til ungdom mellom 15 og 21 år i Innlandet. Tilbudet gjelder natt til lørdag og søndag gjennom hele året.

Hvor kjører skyssen?

I Midt-Gudbrandsdal kan du reise innenfor/mellom disse kommunene:

Fra kommune Transportør Telefon E-post
Nord-Fron Taxi 03650 61 29 04 40 taxi.inn@online.no
Ringebu Taxi 03650 61 28 07 10 taxi.inn@online.no
Sør-Fron Taxi 03650 61 29 67 00 taxi.inn@online.no

Bestilling av transport

Mål

Målet er å få ungdom i Innlandet trygt hjem om natta i helgene med offentlig transportmiddel.

Målgruppe

Ordningen gjelder for unge mellom 15 og 21 år i Innlandet. Alle skal vise legitimasjon ved påstigning.

Om ordningen

Arrangementer

Egenandel

Prosjektet finansieres av Innlandet fylkeskommune gjennom Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) og en egenandel fra passasjerene.

Trygt hjem er et tiltak i Innlandet fylkes trafikksikkerhetsplan.