Trygt hjem

«Trygt hjem» er et skysstilbud for ungdom i alderen 15 -20 år i Midtdalen.Ordningen kan benyttes ved flere forskjellige anledninger som for eksempel transport hjem fra ungdomsrådsmøter,• hjem fra Vinstra kino eller bygdekinoen i Ringebu og private og offentlige arrangementer.

Hvor kjører skyssen?

• Innenfor Midtdalens kommunegrenser (Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommune)
• Vanligvis kjøres passasjerene hjem til døra i minibusser
• Ved enkelte arrangementer kjøres det store busser som kun går hovedveiene og slipper av passasjerene ved ordinære bussholdeplasser 

Bestilling:

• Senest innen kl 18.00 den dagen transporten gjelder, men kan gjerne avtales inntil ei uke før hvis dette er mulig
• Bestill ved å sende sms til 976 60 000
• Oppgi navn, adresse og hvor transporten skal fra/til. Det er ikke mulig å bestille til grupper, alle må bestille for seg selv.
• Bestilling pr. sms regnes ikke som bekreftet før du har mottatt svar. Ring om svar uteblir!

 

Betaling:
• Minimum kr 150,- uavhengig om det er 1,2 eller 3 personer som benytter seg av skyssen
• Fra og med 3 personer koster det kr 50,- pr person
• Skjer kontant til sjåfør ved påstigning. Det er ikke betalingsterminal i bussene.
 

Trygt hjem ordningen er et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet for ungdom i Oppland Fylkeskommune. Det er Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og Oppland Fylkeskommune som finansierer ordningen.